Zertan Gabiltza

Zertan gabiltza?

Gure jarduketak honekin du zerikusia:

  • Pertsonekin lan egiten dugu, aldaketak eragiteko eta, aldaketen bidez, nor bere gizarte-ingurunean era abantailatsuagoan kokatzen laguntzeko, aldi berean norberaren gaitasunak eta potentzialtasunak garatzea sustatzen dugu.
  • Ingurunearekin lan egiten dugu, pertsonaren eta gizartearen artean topaketa-aukera berriak sortzeko:
    • Gizarte-testuinguruan, oro har
    • Lan-testuinguruan, bereziki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.